Tästä kaikki koiratarvikkeet

Koiran silmäsairaudet

KAIHI

Silmän rakenteesta
Silmä muistuttaa kameraa monessa suhteessa. Kameran suljinta vastaa silmän iiris, sulkimen aukkoa vastaa pupillin koko. Kamerassa on valoherkkä filmi tai kenno, jonne kuva muodostuu, samoin silmässä on valoherkkä verkkokalvo. Kameran linssisysteemiä vastaavat silmän linssi ja sarveiskalvo, jotka yhdessä muodostavat terävän kuvan verkkokalvolle.
Silmän linssi on yksi erikoisimmista evoluution muokkaamista elimistä. Linssi on täysin lasimainen, valoa läpäisevä kudos, sen rakenneaineena ovat valkuaisaineet, jotka ovat pääosin vesiliukoisia säiemäisiä rakenteita liimaantuneena toisiinsa niin tiiviisti, että muodostuu valoa läpäisevä kudos. Linssin aineen-vaihdunta tapahtuu silmän etukammionesteen kautta imeytymällä. Linssi on elastinen, jolloin sen valon-taittokyky muuttuu sitä mukaa kuinka linssiin kiinnittyneet säikeet kiristyvät tai löystyvät. Tällä tavoin silmä voi muodostaa terävän kuvan verkkokalvolle sekä lähelle että kauas katsottaessa. 
Kamerassa vastaava fokusointi on toteutettu siten, että linssien etäisyyttä filmistä muutetaan kuvauskohteen etäisyyden mukaan.

Iän myötä linssin elastisuus vähenee ja samalla fokusointikyky eli lääketieteellisin termein ilmaistuna akkomodaatiokyky heikkenee. Tästä syystä terävänäkö lähellä oleviin kohteisiin vanhempana heikkenee ja ihmiset joutuvat käyttämään lukulaseja. Koiran silmän akkomodaatiokyky eli fokusointikyky on jo synnynnäisesti vain noin yksi kolmasosa ihmisen kyvystä, joten koirien lähinäkö heikkenee iän myötä vielä nopeammin.
Silmän linssi ei ole samaa kudosta kauttaaltaan, vaan siinä on kalvomainen, tiiviistä kudosta oleva kapseli ympärillä, sen alla joustava, elastinen kudos sekä keskellä kiinteämpi ja enemmän säikeistä kudosta oleva ydin eli nucleus.

Kaihin aiheuttamat muutokset silmässä
Kaihilla tarkoitetaan yleisimmin ns. harmaakaihia eli cataractaa. Sairaus muuttaa silmän linssin eriasteisesti valoa läpäisemättömäksi. Silmän linssissä saatetaan havaita tiivistymiä tai näkyviä rakennemuutoksia jotka eivät ole kaihia. Tällaiset rakennemuutokset ovat synnynnäisiä epämuodostumia tai sikiönkehityksen aikana sattuneita virheitä linssin kehittymisessä. Todellinen kaihi alkaa usein osittaisena samentumana joka vähitellen leviää koko linssiin aiheuttaen koiran silmän sokeutumisen. Alkavat kaihimuutokset ja synnynnäiset tiivistymät nähdään ja voidaan erotella vain silmäsairauksiin perehtyneen eläinlääkärin tietojen ja erikoislaitteiden avulla. Viherkaihi on harhaanjohtava nimitys silmäsairaudelle, jonka syynä on silmänpaineen nousu eli glaucoma. Viherkaihi saattaa hoitamattomana aiheuttaa todellisen kaihin eli harmaakaihin koska silmän paineen nousu aiheuttaa silmän linssin samentumisen.

Normaalit ikääntymisen aiheuttamat muutokset
Yli seitsenvuotiailla koirilla nähdään lähes aina muutoksia silmän linssissä, jotka muistuttavat kaihia. Useimmiten kyseessä on kuitenkin linssin nucleuksen eli ytimen rappeutuminen, joka tapahtuu luonnollisen kehityksen seurauksena. 
Nucleuksen valkuaisainesäikeet muuttuvat kiinteämmiksi ja samalla niistä tulee vähemmän valoa läpäiseviä. Syytä säikeiden kiinteytymiseen ei tunneta, mutta ilmeistä on, että se liittyy linssin diffuusiin aineenvaihduntaan, joka ei pysty tuomaan kaikkia aineenvaihduntatuotteita pois ja vanhenevat valkuaisainesäikeet muuttuvat siksi vähemmän valoa läpäiseviksi. Linssin ikärappeutuminen alkaa aina linssin keskeltä, nucleuksesta. Sen havaitsee helposti kun valonsäde osuu vanhan koiran silmään viistosti. Silmä näyttää hieman samealta, ikään kuin sumuiselta. Linssin ikärappeutuminen etenee hitaasti, usein kestää vuosikausia ennen kuin se vaikuttaa heikentävästi koiran näkökykyyn. 
Ikärappeutumisen hoitoon ei ole olemassa lääkkeitä. Rappeutumista voidaan hidastaa huolehtimalla tasapainoisesta ja monipuolisesta ruokavaliosta. Kalsiumin puute ravinnossa saattaa nopeuttaa linssin rappeutumista vanhoilla koirilla, joiden munuaistoiminta on heikentynyt ja fosforin erittyminen on tästä syystä vähentynyt. Altistaminen voimakkaalle auringon UV-säteilylle saattaa vaurioittaa linssiä samoin silmän tulehdukset tai kemialliset ärsytykset, kuten jotkut lääkeaineet, saattavat rappeuttaa linssiä.
Koska kaihi on koirilla melko yleinen sairaus, on suositeltavaa käydä tarkastuttamassa koiran silmät eläin-lääkärissä, jos silmissä havaitaan epänormaalia sameutta.

Kaihityyppejä on monenlaisia
Kaihi voi olla synnynnäinen, nuorella iällä kehittyvä tai perinnöllinen sairaus. Nuorilla tai keski-ikäisillä puhdasrotuisilla koirilla esiintyvä kaihi on yleisin esiintymismuoto. Sairauden periytyvyys on ilmeistä vaikka periytymismekanismi on selvitetty vasta pienellä osalla koirarotuja. Periytyvä kaihi alkaa usein määrätyssä iässä, ilmenee tietyssä osassa silmän linssiä, etenee aina samalla nopeudella ja sairastuttaa tavallisimmin molemmat silmät. Tutkijat ovat todenneet periytyvää tai selvästi periytyvän kaltaista kaihia ainakin 75 eri koirarodussa. Sokeritaudin eli diabetes mellituksen aiheuttama kaihi on tyypillisin esimerkki systeemisen sairauden aiheuttamasta kaihista. Sokeritaudissa veren sokeripitoisuuden nousu lisää sokerin määrää myös silmän etukammionesteessä ja siitä syystä myös linssissä sokeripitoisuus lisääntyy epänormaalin korkeaksi. Korkea sokeripitoisuus turvottaa silmän linssiä ja aiheuttaa hienorakenteessa muutoksia, jotka muuttavat linssin sameaksi, valoa läpäisemättömäksi. Diabeteksen aiheuttama kaihi kehittyy lähes aina koirille, eikä siihen vaikuta se, kuinka hyvin sokeritautia hoidetaan insuliinipistoksilla. 
Kissoilla sokeritauti ei aiheuta kaihia yhtä helposti koska niiden sokeriaineenvaihdunta on erilainen.
Silmään kohdistunut trauma saattaa aiheuttaa kaihin kehittymisen. Useimmiten kyseessä on silmään kohdistunut pistohaava, joka on vaurioittanut linssin kapselia. Kaihi saattaa kehittyä vasta useiden vuosien kuluttua vaurion sattumisesta. Silmä voi parantua vammasta täysin, olla vuosia oireeton ja vasta myöhemmin alkaa kehittyä kaihi. Vaurion aiheuttaman kaihin erottaa perinnöllisestä siten että perinnöllinen on tavallisesti molemminpuolinen ja traumaattinen kaihi kehittyy vain vaurioituneeseen silmään.

Kaihin hoitomahdollisuudet
Kaihin ainoa hoitomuoto on kirurginen. Kaihin vaivaama linssi joko poistetaan leikkaamalla kokonaan tai linssin kudos ikään kuin ”soseutetaan” ja imetään pois toimenpidettä varten kehitetyllä fagoemulsifikaattori-laitteella. Toimenpide tehdään nukutuksessa, on suhteellisen kallis ja tehdään vain, mikäli se estää koiran täydellisen sokeutumisen. Ennen kaihileikkausta on selvitettävä toimiiko koiran verkkokalvo. Jos verkkokalvo on lakannut toimimasta, niin kaihileikkaus on turha; näkökykyä ei saada takaisin. Kaihin sokeuttaman silmän verkkokalvo voidaan tutkia elektroreinogrammin avulla sekä ultraäänilaitteella.
Kaihileikkaus aiheuttaa helposti komplikaatioita, jotka voivat johtaa silmän sokeutumiseen ja leikkauksen epäonnistumiseen. Silmän tulehtuminen leikkauksen aiheuttaman mekaanisen ärsytyksen, ei bakteeritulehduksen, johdosta on melko yleistä. Lievä tulehdus hoituu lääkityksellä, mutta vakavampi tulehdus aiheuttaa leikkauksen epäonnistumisen. Silmän sisäinen verenvuoto on myös vakava komplikaatio, mikäli vuoto on runsasta. Verenvuoto voi syntyä siitä syystä, että koira on eloisa ja rauhaton heti leikkauksen jälkeen.
Yleensä noin 90 prosenttia koirien kaihileikkauksista onnistuu. Leikkauksella saavutettu näkökyky on melko huono jos silmään ei asenneta keinolinssiä. Linssi-implantin eli keinolinssin asentaminen lisää kuitenkin komplikaatioriskiä.

Sokea koira selviytyy mainiosti
Koiran kaihia ei välttämättä tarvitse hoitaa. Jos kaihi kehittyy ilman muita oireita, ilman silmän paineen nousua tai muita kipua aiheuttavia komplikaatioita, ja ainoa ongelma on koiran sokeutuminen, niin sitten on mahdollista tulla toimeen sokean lemmikin kanssa. Sokeakin koira voi elää hyvälaatuista elämää ja selviytyä hyvin päivittäisistä liikkumisista. Huonekalujen paikkaa ei saisi muuttaa eikä koiran liikkumaväylille saa jättää vaarallisia esteitä.

Teksti: Jukka Marttila, Pieneläinsairauksien Erikoiseläinlääkäri /Koiraposti 1/04


Copyright Delivet Oy | McAfee SiteAdvisor site report